Productos / Placas e etiquetasFabricadas en diversos materiais como aceiro inoxidable, latón, aluminio anodizado, e alguns plásticos como metacrilato, ABS, PVC, policarbonato,etc.. Se empregan como placas de caracteristicas (CE), conmemorativas, decorativas, carátulas, cadros de mando, placas de señalización, señalización de seguridad, etc.


Métodos de fabricación:

  • Grabadas químicamente sobre aceiro inoxidable, latón, plata,cobre ó aluminio anodizado. En las que se fai unha marca indeleble, a cal posteriormente pode ser recheada con esmaltes ou facerse outros tratamentos posteriores.
  • Grabadas por pantógrafo ou láser sobre calqueira material con posibilidad de esmaltado.
  • Serigrafiadas sobre calqueira material con tintas de dous compoñentes e forneadas.
  • Sobre aluminio : Coloreadas anódicamente.


Acabados especiais:

O noso taller adaptase as necesidades do cliente e ofrece todo tipo de solucions técnicas para as suas placas como mecanizacions, punzonado, deformacions, elementos de soldadura, montaxes, adhesivos especiais, barnizado, serigrafiado, lacados, etc..


Etiquetas industriais:

Fabricadas en materiais plásticos tipo ABS, poliéster ou semellantes.

Ideais para identificación de cadros eléctricos, neumáticos, hidráulicos, identificación de elementos de campo, botoneras, etiquetas inviolables ultra-láser…

Personalizadas, nºs de serie ou códigos de barras.