CalidadeDMM SERVIMARK conta dende o ano 2007 coa certificación de Calidade ISO9001:2000conforme á política da empresa de implementar unsistema de aseguramiento da calidad e a mellora continua da eficiencia nos seus procesos.Certificaciones de calidad